Vinterförvaring

Det bästa sättet är naturligtvis, om du har ett skjul eller presenningstält, där du kan ställa in båten i en vagga eller en båtkärra som är anpassad till båtbotten. Viktigt är att allt är att vatten avlägsnas från båten, annars kan frostskador uppstå. Pluggar inspektionsluckor och stuvfacksluckor skall hållas öppna för god ventilation. Tänk även på att t.ex. dynor, kapell, mattor m.m. mår bäst av att förvaras på ett torrt ställe.

En liten båt kan man med fördel vända, så att kölen kommer uppåt. Vid denna manöver är det mycket viktigt, att sargkanten på båten inte får för stor punktbelastning, då finns det risk för att skador uppstår vid vändningen. Fördela trycket med t. ex. ett par gamla gummidäck eller liknande. Samtidigt som du vänder båten upp och ned, skall du passa på att tömma den på vatten, även det kondensvatten som kan finnas i båtens flyttankar och under durken.

Täck båten med en presenningsduk och forma den med stöttor, så att ev. snö och is inte kan få fäste utan rinner av. Undvik att lägga presenningen direkt mot skrovet, då gelcoatskiktet lätt tar skada, när presenningen fladdrar vid blåst. Slut inte helt tätt med presenningen. Luften bör kunna cirkulera.

Vid all vinterförvaring är det viktigt att se till att ingen punktbelastning uppstår. Detta gör man genom att ha stora och flera anläggningsytor mot båten. Tänk på att snö, som får ligga kvar på din båt kan väga flera hundra kilo! Ingen båt är gjord för att bära sådana tyngder på land.

Kontrollera styr- och reglagekablar! Smörj in dessa som skydd mot korrosion. Byt ut de komponenter som behöver ersättas. Även de rostfria beslagen på båten behöver poleras och skyddas med tunn olja. Låt en fackman utföra motorns vinterservice och ge övrig utrustning den service som föreskrivs av tillverkaren.