Om Cremo

Vad har ABBA och Pelle Petterson med glasfiberbåtar från Varberg att göra? Jo, de är alla en del av Cremos långa historia!

Bernt Sallén, ingenjör på Monarks cykelfabrik i Varberg, åker till Världsmässan i Milano och kommer hem med idéen att börja plasta båtar. Monarks ägarfamilj säger JA!

Med masonitmallar och centimetertjocka lager laminat skapas Crescent/Monarks första båt, en 3 meter lång Dinge.

Bernt Sallén kontaktar Lloyd’s i London, ett klassningssällskap som studerat glasfiberbåtar och tagit fram ett regelverk för säkerhetsklassning av båtar. Nya båten Monarita 14 fylls med sandsäckar och släpps från 2 meters höjd och får herrarna från Lloyd’s godkännande. Säkerhet är satt som en standard hos Crescent / Monarks båtar.

Crescent/Monark Campingbåten blir en succé mellan åren 1962 till 1966.

Monarks ingenjör Harry Becker börjar samarbeta med designern Pelle Petterson, och nya fina båtar tar form.

Rekordbåten Crescent 42 tillverkas i 20 000 exemplar åren 1968 till 2007.

Crescent / Monark börjar tillverka sina båtar i Polen.

ABBA går in en period som investerare.

1986 Crescent Monarks båtdivison säljs till en tidigare direktör, Hans Magnusson och företaget CREMO skapas.

Säkra, trygga båtar godkända av ett klassningssällskap var och är grundbulten i CREMOs filosofi.

1993 Det har gått lite trögt under finanskrisen och trotjänarna Leif Johansson, Karl-Anders Andersson och Bo Nilsson går in och räddar företaget som nya ägare.

CREMO får två nya ägare och resan fortsätter med utgångspunkten där allt började, Varberg!

2020

Varumärket Crescent fasas ut, nu marknadsförs båtarna som CREMO Boats. Samma båtar – nytt namn!