Transport med trailer

Glöm inte att ta bort ljusrampen på trailern före lastning och lossning.   Kör inte ner kärran i vattnet, så att navet dränks – svåra rostskador kan uppstå.

Se alltid till att vinsch, wire, hake, stävögla m m är i bästa trim, så att inget brister och därmed orsakar skador på personer och båt.    

Största belastningen av båtbotten är vid uppvinschning på trailern. Det är mycket viktigt, att rullar och anläggningsytor mot skrovet anpassas, så att det mesta trycket tas upp av kölen och slaget (hörnet, där botten övergår i sida). Anläggningsytorna måste fördelas jämnt    

Anpassa sidostöden, så att båtens rörelser i sidled fixeras.

Förvara ej last eller lösa saker i båten, när den skall trailas. 

Glöm ej att säkra båten med spännband i kärran, lagkrav!    

Glöm ej heller att säkra luckorna och annan utrustning i båten! Risken är att det slutar med att du får plocka luckrester utmed vägen eller att du skadar bakomvarande fordon eller personer.  

Kontrollera, att motorn ställs i läge som är lämpligt för transport. Oftast finns det stöd som skall fällas ned och säkra motorn. Se instruktionsboken till motorn.   När trailer med båt ställs frånkopplad från dragfordon skall ekipaget trimmas så att båten står i vågrät position så att eventuella avrinningskanaler inte leder regnvatten ”baklänges” och fyller utrymmen där det normalt inte bör vara vatten.