Cremo’s story

Hva har ABBA og Pelle Petterson med glasfiberbåter fra Varberg å gjøre? De er alle en del af CREMO’s lange historie.

Bernt Sallén, ingeniør ved Monarks sykelfabrikk i Varberg, drar på Verdensudstillingen i Milano og kommer hjem med ideen om å begynne å lage båter i plast. Monarks ejer siger ja.

Med masonittmaler og centimetertykke lag med laminat er Crescent/Monark’s første båt, en 3 meter lang Dinge, laget.

Bernt Sallén kontakter Lloyd’s i London, et klassifikasjonsselskap som har studert glassfiberbåter og utviklet en sikkerhetsklassifisering. Den nye båten Monarita 14, fylt med sandsekker, slippes fritt fra 2 meters høyde. Det får herrene fra Lloyds godkjenning. Sikkerhet blir en standard for Crescent/Monarkbåtene.

Crescent/Monark’s «Campingbåt» var en suksess fra 1962 til 1966.

Monarks ingeniør Harry Becker begynner å samarbejde med designer Pelle Petterson, Pelle P, og nye fine båter er under konstruksjon.

Den populære Crescent 42 ble produsert i 20.000 enheter i årene fra 1968 og 2007.

Crescent/Monark begynner at produser båtene i Polen. ABBA blir i en periode investor.

1986 Crescent/Monark’s båtavdeling selges til en tidligere direktør, Hans Magnusson og selskapet CREMO opprettes.

Båtene er godkjent av et klassifikasjionsselskap og blir dermed milepæl for CREMO.

I 2006 ble den nye moderne fabrikken innviet.

CREMO får to nye eiere, og reisen går videre med utgangspunkt, i hvor det hele startet, i Varberg!

2020

Crescent-mærket fases ut, og båtene markedsføres som CREMO Boats. Samme båter, men nyt brand!

Hele 65 år siden det begynte å skapes båter i kjelleren på sykkelfabrikken. Det har vært en del ekorn, pulpitmodeller, seilbåter og sniper, og flere skal det bli. Sammen med våre kollegaer, forhandlere og selvfølgelig våre båteiere fortsetter vi å presse på!