Cremo’s story

Hvad har ABBA og Pelle Petterson med glasfiberbåde fra Varberg at gøre? De er alle en del af Cremos lange historie.

Bernt Sallén, ingeniør ved Monarks cykelfabrik i Varberg, tager til Verdensudstillingen i Milano og kommer hjem med ideen om at begynde at lave både i plastik. Monarks ejer siger ja.

Med masoniteskabeloner og centimetertykke lag af laminat, Crescent/Monark’s første båd, en 3 meter lang Dinge, er skabt.

Bernt Sallén kontakter Lloyd’s i London, et klassifikationsselskab, der har studeret glasfiberbåde og udviklet en sikkerhedsklassificering. Den nye båd Monarita 14, fyldt med sandsække, slippes frit fra 2 meters højde. Den får herrerne fra Lloyds godkendelse. Sikkerhed bliver en standard for Crescent/Monarkbådene.

Crescent/Monark’s “Campingbåd” bliver en succes i årene fra 1962 til 1966.

Monarks ingeniør Harry Becker begynder at samarbejde med designer Pelle Petterson, Pelle P, og nye fine både bliver konstrueret.

Den populære Crescent 42 blev produceret i 20.000 enheder i årene fra 1968 og 2007.

Crescent/Monark begynder at fremstille bådene i Polen. ABBA bliver i en periode som investorer.

1986 Crescent/Monark’s båddivison bliver solgt til en tidligere direktør, Hans Magnusson og virksomheden CREMO bliver skabt.

Bådene bliver godkendt af et klassifikationsselskab og bliver dermed milepæl for CREMO.

2006 blev den nye moderne fabrik indviet.

CREMO får to nye ejere, og rejsen fortsætter med udgangspunkt, der hvor det hele startede, i Varberg!

2020

Crescent-mærket er ved at blive udfaset, nu markedsføres bådene som CREMO Boats. Samme både, men nyt navn!

Det er 65 år siden, vi begyndte at fremstille både i kælderen på cykelfabrikken. Der har været mange egern, pulpitmodeller, sejlbåde og joller, og der kommer flere. Sammen med vores medarbejdere, forhandlere og selvfølgelig vores bådejere fortsætter vi fremad!